Κατσάς Δημήτριος Ι. - Αμαλιάδα
Ιατροί - Αμαλιάδα Αμαλιάδα - ΗΛΕΙΑΣ