Μυριδάκη Βαλσαμούλα Ν. - Περιστέρι
Ιατροί - Περιστέρι Περιστέρι - ΑΤΤΙΚΗΣ