Αγγελάκης Κωνσταντίνος Κ. - Λάρισα
Ιατροί - Λάρισα Λάρισα - ΛΑΡΙΣΑΣ