Παράβα Μαρία - Καλαμαριά
Ιατροί - Καλαμαριά Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ