Πασχαλίδης Αρχοντής Ι. - Σέρρες
Ιατροί - Σέρρες Σέρρες - ΣΕΡΡΩΝ