ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - Αθήνα
Τοπική Αυτοδιοίκηση - Αθήνα Αθήνα - ΑΤΤΙΚΗΣ