ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - Αθήνα
Τοπική Αυτοδιοίκηση - Αθήνα Αθήνα - ΑΤΤΙΚΗΣ