ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - Αθήνα
Τοπική Αυτοδιοίκηση - Αθήνα Αθήνα - ΑΤΤΙΚΗΣ