ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ MD MSC - Βόλος
Ιατροί - Βόλος Βόλος - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 122 \u0026 Γκλαβάνη, Βόλος, 38333, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Τηλέφωνο: 2421076265

Γεωγραφικό πλάτος: 39.360706329345703000

Γεωγραφικό μήκος: 22.950071334838867000

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ MD MSC - Βόλος

Περιγραφή - ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ MD MSC - Βόλος Ιατροί - Βόλος Βόλος - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ:
Ειδικότητα Αγγειοχειρουργικής 2012
Master of Endovascular Techniques Πανεπιστημίου Αθηνών Π.Γ.Ν. «Αττικόν» και University of Milano-Bicocca, 2012
Ειδικότητα Γενικής Χειρουργικής, 2005
PHTLS, 251 ΓΝΑ, Φεβρουάριος 2002
National Instructor ATLS, American college of surgeons, Φεβρουάριος 2001
Αναγνώριση τίτλων σπουδών ΔΙΚΑΤΣΑ, 12 Νοεμβρίου 1997
Πτυχίο Ιατρικής, Ιάσιο Ρουμανίας ¨GR. T. POPA¨, 29 Οκτωβρίου 1997

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:
1.01.13 έως σήμερα: Ιδιωτικό Αγγειοχειρουργικό ιατρείο Βόλου
10.09.12 έως σήμερα: Επιστημονικός συνεργάτης Αγγειοχ/κής Κλινικής «Νέο Αθήναιον»
02.09.08-03.09.12: Ειδικευόμενος Ιατρός Αγγειοχ/κής κλινικής «Ερυθρού Σταυρού»
01.08.05-31.08.08: Βοηθός ιατρός Αγγειοχ/κού τμήματος κλινικής «Νέο Αθήναιον»
03.12.02-27.07.05: Ειδ. Ιατρός Β΄ X/K Τμήματος Π. Γ. Ν. Νίκαιας – Πειραιά
16.09.02-20.10.02: Ειδ. Ιατρός Β΄ Χ/Κ Τμήματος Γ. Ν. Αθηνών «Η Ελπίς»
31.10.01-27.07.02: Ιατρός Β΄ Χ/Κ Τμήματος 251 Γ.Ν.Α
23.12.00-30.10.01: Ιατρός Μονάδας στην 111 ΠΜ Νέας Αγχιάλου
29.08.00-22.12.00: Ελληνική Αεροπορία, Κ.Ε. Υγειονομικού 251 ΓΝΑ
03.08.99-28.08.99: Αγροτικός Ιατρός Π. Ι. Ριζόμυλου – Κ. Υ. Βελεστίνου
23.04.99-22.07.99: Τρίμηνη εκπαίδευση στο Γ. Ν. Βόλου