ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ - ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΕΡΓΩΝ - Θεσσαλονίκη
Τοπική Αυτοδιοίκηση - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διεύθυνση: Παπαρρηγοπούλου 7, Θεσσαλονίκη, 54630, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2310519224

Γεωγραφικό πλάτος: 40.6408835000000

Γεωγραφικό μήκος: 22.9360906982759

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ - ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΕΡΓΩΝ - Θεσσαλονίκη

Περιγραφή - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ - ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΕΡΓΩΝ - Θεσσαλονίκη Τοπική Αυτοδιοίκηση - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310566611, 2310530926, 2310502652, 2310530112, 2310535269, 2310546882