ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ - Αθήνα
Τοπική Αυτοδιοίκηση - Αθήνα Αθήνα - ΑΤΤΙΚΗΣ