Μίχου Αικατερίνη Γ. - Χαλκίδα
Υπηρεσίες Νομικές - Χαλκίδα Χαλκίδα - ΕΥΒΟΙΑΣ

Διεύθυνση: Βαρατάση Περικλή 6, Χαλκίδα, 34132, ΕΥΒΟΙΑΣ

Τηλέφωνο: 2221088436

Γεωγραφικό πλάτος: 38.4634992411020

Γεωγραφικό μήκος: 23.5922083469252

Μίχου Αικατερίνη Γ. - Χαλκίδα

Περιγραφή - Μίχου Αικατερίνη Γ. - Χαλκίδα Υπηρεσίες Νομικές - Χαλκίδα Χαλκίδα - ΕΥΒΟΙΑΣ

Εκτέλεση καθηκόντων που έχουν ανατεθεί από τον νόμο.