Μπατζούκη Ανδρομάχη Κ. - Ρόδος
Οικοδομικά Υλικά - Εργοληψίες - Ρόδος Ρόδος - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

Διεύθυνση: Τρικάλων 3, Ρόδος - Ανάληψη, 85133, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

Τηλέφωνο: 2241078208

Γεωγραφικό πλάτος: 36.4297900000000

Γεωγραφικό μήκος: 28.2157027440476

Μπατζούκη Ανδρομάχη Κ. - Ρόδος

Περιγραφή - Μπατζούκη Ανδρομάχη Κ. - Ρόδος Οικοδομικά Υλικά - Εργοληψίες - Ρόδος Ρόδος - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

Γραφείο αρχιτεκτονικών μελετών. Αρχιτεκτονική και εκπαίδευση. Αρχιτέκτονας μηχανικός διπλωματούχος εθνικού Μετσόβιου πολυτεχνείου.