Γογολόπουλος Κωνσταντίνος Σ. - Καβάλα
Υπηρεσίες Νομικές - Καβάλα Καβάλα - ΚΑΒΑΛΑΣ