Τσαλίκης Μιχαήλ Γ. - Καβάλα
Υπηρεσίες Νομικές - Καβάλα Καβάλα - ΚΑΒΑΛΑΣ