ΜΑΡΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ - Αθήνα
Οικοδομικά Υλικά - Εργοληψίες - Αθήνα Αθήνα - ΑΤΤΙΚΗΣ

Διεύθυνση: Λ. Μπέλλου, Αθήνα - Αμπελόκηποι, 11524, ΑΤΤΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2109012949

Γεωγραφικό πλάτος: 37.993270874023438000

Γεωγραφικό μήκος: 23.763330459594727000

ΜΑΡΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ - Αθήνα

Περιγραφή - ΜΑΡΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ - Αθήνα Οικοδομικά Υλικά - Εργοληψίες - Αθήνα Αθήνα - ΑΤΤΙΚΗΣ

Το φάσμα εργασιών της εταιρείας μας ξεκινά από τις απλούστερες ανακαινίσεις, αδειοδοτήσεις καταστημάτων, πιστοποιητικά ενερ-γειακής απόδοσης, πιστοποιητικά και μελέτες έργων φυσικού αερίου, μέχρι και τη μελέτη και κατασκευή υπερσύγχρονων τεχνολο-γικά έργων ενεργειακής αναβάθμισης, κλιματισμού, εξαερισμού και θέρμανσης. Μέσα από τη δουλειά μας να κερδίσουμε την εμπι-στοσύνη του κόσμου και να προχωρήσουμε μαζί σε μία νέα εποχή, εξοικονόμησης ενεργειακών πόρων και προστασίας του περιβάλ-λοντος.