ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΦΥΤΩΡΙΟ - Λάρισα
Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λάρισα Λάρισα - ΛΑΡΙΣΑΣ