ΝΕΦΕΛΟΥΔΗ ΑΝΝΑ - Θεσσαλονίκη
Εκπαίδευση - Σχολές - Φροντιστήρια - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διεύθυνση: Θάλητος 17, Θεσσαλονίκη, 54645, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2313051690

Γεωγραφικό πλάτος: 40.599323272705078000

Γεωγραφικό μήκος: 22.951118469238281000

ΝΕΦΕΛΟΥΔΗ ΑΝΝΑ - Θεσσαλονίκη

Περιγραφή - ΝΕΦΕΛΟΥΔΗ ΑΝΝΑ - Θεσσαλονίκη Εκπαίδευση - Σχολές - Φροντιστήρια - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προσφέρουμε τμήματα ενηλίκων σε επίπεδα:

  • αρχαρίων (Beginners & False Beginners)
  • μεσαίων (Intermediate)
  • προχωρημένων (Lower, Advanced, Proficiency)

σε κανονικά και εντατικά τμήματα, ανάλογα με τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων.
Στα προγράμματά μας έχουμε εντάξει και προπαρασκευαστικά τμήματα για το μάθημα των Αγγλικών σαν ειδικό μάθημα στις Πανελλαδικές εξετάσεις.
Αναλαμβάνουμε εκμάθηση ειδικών Αγγλικών όπως Business, Engineering, Tourism, Medical etc.
Προσφέρουμε επίσης και προετοιμασία για:
IELTS
TOEFL
TOEIC
Τώρα Αγγλικά και σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες.
Κάτι καινούργιο στη φιλοσοφίαι της εκμάθησης Αγγλικών είναι μαθήματα σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Τα παιδιά αυτά μπορούν τώρα να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με τα άλλα παιδιά και να μπορέσουν να μάθουν με άνεση και με σωστό τρόπο, κατάλληλο για αυτά, τα Αγγλικά που θεωρείται ότι είναι η πλέον δυσλεκτική γλώσσα (εξαιτίας της μορφολογίας της και της δομής της) αλλά και η πλέον χρήσιμη ταυτόχρονα!