ΚΑΠΗ - Αμπελόκηποι
Τοπική Αυτοδιοίκηση - Αμπελόκηποι Αμπελόκηποι - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ