ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ - Καλλιθέα
Τοπική Αυτοδιοίκηση - Καλλιθέα Καλλιθέα - ΑΤΤΙΚΗΣ