Καμαλακίδης Σάββας Ν. - Θεσσαλονίκη
Ιατροί - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διεύθυνση: Μητροπόλεως 72, 4ος Όροφος, Θεσσαλονίκη, 54622, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2310244443

Γεωγραφικό πλάτος: 40.6298320000000

Γεωγραφικό μήκος: 22.9461523446328

Καμαλακίδης Σάββας Ν. - Θεσσαλονίκη

Περιγραφή - Καμαλακίδης Σάββας Ν. - Θεσσαλονίκη Ιατροί - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ειδικευμένος στο πανεπιστήμιο Tufts, Boston, USA.