Γκρούμας Γεώργιος Κ. - Περιστέρι
Ιατροί - Περιστέρι Περιστέρι - ΑΤΤΙΚΗΣ