Καρατζέτζος Χαρίσιος Ι. - Κοζάνη
Ιατροί - Κοζάνη Κοζάνη - ΚΟΖΑΝΗΣ

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο: 2461027550

Γεωγραφικό πλάτος:

Γεωγραφικό μήκος:

Καρατζέτζος Χαρίσιος Ι. - Κοζάνη

Περιγραφή - Καρατζέτζος Χαρίσιος Ι. - Κοζάνη Ιατροί - Κοζάνη Κοζάνη - ΚΟΖΑΝΗΣ

Ορθοπαιδικός χειρουργός, αθλίατρος, τραυματολόγος, στρατιωτικός ιατρός.