ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ - Αθήνα
Ιατροί - Αθήνα Αθήνα - ΑΤΤΙΚΗΣ