Παπαδήμας Γεώργιος Α. - Αθήνα
Ιατροί - Αθήνα Αθήνα - ΑΤΤΙΚΗΣ