Ανδρίκος Παρασκευάς Σ. - Θεσσαλονίκη
Ιατροί - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διεύθυνση: Εγνατίας 100, Θεσσαλονίκη, 54623, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2310267400

Γεωγραφικό πλάτος: 40.6345130000000

Γεωγραφικό μήκος: 22.9465783718593

Ανδρίκος Παρασκευάς Σ. - Θεσσαλονίκη

Περιγραφή - Ανδρίκος Παρασκευάς Σ. - Θεσσαλονίκη Ιατροί - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310265656