Σακελλαρίου Γεώργιος Π. - Αθήνα
Ιατροί - Αθήνα Αθήνα - ΑΤΤΙΚΗΣ