Τριανταφυλλίδης Γεώργιος Α. - Αμπελόκηποι
Ιατροί - Αμπελόκηποι Αμπελόκηποι - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ