Ανδρεαδάκης Σωτήριος Κ. - Κιλκίς
Ιατροί - Κιλκίς Κιλκίς - ΚΙΛΚΙΣ