Πασκαλίδης Αριστοτέλης Β. - Πειραιάς
Ιατροί - Πειραιάς Πειραιάς - ΑΤΤΙΚΗΣ