Τεόπουλος Αθανάσιος Κ. - Θεσσαλονίκη
Ιατροί - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διεύθυνση: Παπανδρέου Γεωργίου 78, Θεσσαλονίκη, 54655, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2310425656

Γεωγραφικό πλάτος: 40.5917841439393

Γεωγραφικό μήκος: 22.9541839999999

Τεόπουλος Αθανάσιος Κ. - Θεσσαλονίκη

Περιγραφή - Τεόπουλος Αθανάσιος Κ. - Θεσσαλονίκη Ιατροί - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η εταιρεία μας Τεόπουλος Αθανάσιος Κ. βρίσκεται στην πόλη Θεσσαλονίκη. Η διεύθυνση της εταιρείας είναι Παπανδρέου Γεωργίου 78, Θεσσαλονίκη, 54655, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ιστοσελίδα μας ή καλέστε το 2310425656