Φακιδάρη Άλκηστη - Ιωάννα Δ. - Αθήνα
Υπηρεσίες Νομικές - Αθήνα Αθήνα - ΑΤΤΙΚΗΣ