ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ - Αθήνα
Σώματα Ασφαλείας - Ένοπλες Δυνάμεις - Αθήνα Αθήνα - ΑΤΤΙΚΗΣ