ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - Θεσσαλονίκη
Τοπική Αυτοδιοίκηση - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διεύθυνση: Αγγελάκη 13, Θεσσαλονίκη, 54621, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2313318408

Γεωγραφικό πλάτος: 40.6283296800781

Γεωγραφικό μήκος: 22.9531465000000

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - Θεσσαλονίκη

Περιγραφή - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - Θεσσαλονίκη Τοπική Αυτοδιοίκηση - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310225019 (FAX), 2310232471, 2310233532 (FAX), 2310234161 (FAX), 2310234817 (FAX), 2310238362 (FAX)