ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΘΗΝΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ - Αθήνα
Τοπική Αυτοδιοίκηση - Αθήνα Αθήνα - ΑΤΤΙΚΗΣ