ΤΟΜΥ - Δροσιά Ευβοίας
Νοσοκομειακή Φροντίδα - Δροσιά Ευβοίας Δροσιά Ευβοίας - ΕΥΒΟΙΑΣ

Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 33, Δροσιά Ευβοίας, 34100, ΕΥΒΟΙΑΣ

Τηλέφωνο: 2221099949

Γεωγραφικό πλάτος: 38.4841482803369

Γεωγραφικό μήκος: 23.5519301891326

ΤΟΜΥ - Δροσιά Ευβοίας

Περιγραφή - ΤΟΜΥ - Δροσιά Ευβοίας Νοσοκομειακή Φροντίδα - Δροσιά Ευβοίας Δροσιά Ευβοίας - ΕΥΒΟΙΑΣ

Οι Τοπικές Ομάδες Υγείας συστήνονται ως αποκεντρωμένες μονάδες των Κέντρων Υγείας με απόφαση του Υπουργού Υγείας ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. και σύμφωνη γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ. Οι Τοπικές Ομάδες Υγείας λειτουργούν ως μονάδες οικογενειακής ιατρικής, με εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης