ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ - Εξοχή
Νοσοκομειακή Φροντίδα - Εξοχή Εξοχή - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ