Παπαδοπούλου Χαραλαμπία Τ. - Αθήνα
Ιατροί - Αθήνα Αθήνα - ΑΤΤΙΚΗΣ