Κολοβός Νικόλαος Β. - Θεσσαλονίκη
Ιατροί - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διεύθυνση: Παπανδρέου Γεωργίου 98, Στάση Περιφερειακή Ενότητα, Θεσσαλονίκη - Άγιος Ελευθέριος, 54655, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2310411288

Γεωγραφικό πλάτος: 40.5899413012953

Γεωγραφικό μήκος: 22.9544813765604

Κολοβός Νικόλαος Β. - Θεσσαλονίκη

Περιγραφή - Κολοβός Νικόλαος Β. - Θεσσαλονίκη Ιατροί - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Johannes Gutenberg στην πόλη Mainz της Γερμανίας, μετεκπαίδευση στην Εμφυτευματολογία.