Βλάικος Θωμάς Γ. - Εύοσμος
Ιατροί - Εύοσμος Εύοσμος - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ