ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ - ΑΠΘ - ΜΕΘ - Θεσσαλονίκη
Νοσοκομειακή Φροντίδα - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ