Παπαδάκης Γεώργιος Σ. - Εύοσμος
Ιατροί - Εύοσμος Εύοσμος - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο: 2310776161

Γεωγραφικό πλάτος:

Γεωγραφικό μήκος:

Παπαδάκης Γεώργιος Σ. - Εύοσμος

Περιγραφή - Παπαδάκης Γεώργιος Σ. - Εύοσμος Ιατροί - Εύοσμος Εύοσμος - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η εταιρεία μας Παπαδάκης Γεώργιος Σ. βρίσκεται στην πόλη Εύοσμος. Η διεύθυνση της εταιρείας είναι . Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ιστοσελίδα μας ή καλέστε το 2310776161