ΦΟΥΝΤΖΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ - Νέα Σμύρνη
Ιατροί - Νέα Σμύρνη Νέα Σμύρνη - ΑΤΤΙΚΗΣ