Λάμπος Γεώργιος Ζ. - Περιστέρι
Ιατροί - Περιστέρι Περιστέρι - ΑΤΤΙΚΗΣ