Παπάζογλου Δήμητρα Π. - Μυτιλήνη
Άθληση - Μυτιλήνη Μυτιλήνη - ΛΕΣΒΟΥ

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο: 2251046426

Γεωγραφικό πλάτος:

Γεωγραφικό μήκος:

Παπάζογλου Δήμητρα Π. - Μυτιλήνη

Περιγραφή - Παπάζογλου Δήμητρα Π. - Μυτιλήνη Άθληση - Μυτιλήνη Μυτιλήνη - ΛΕΣΒΟΥ

Το μεγαλύτερο γυμναστήριο στο κέντρο της πόλης (1100 τ.μ)