ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. - Χανιά
Οικοδομικά Υλικά - Εργοληψίες - Χανιά Χανιά - ΧΑΝΙΩΝ

Διεύθυνση: Γεωργιλάδων 19, Χανιά, 73135, ΧΑΝΙΩΝ

Τηλέφωνο: 2821075970

Γεωγραφικό πλάτος: 35.508827209472656000

Γεωγραφικό μήκος: 24.022062301635742000

ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. - Χανιά

Περιγραφή - ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. - Χανιά Οικοδομικά Υλικά - Εργοληψίες - Χανιά Χανιά - ΧΑΝΙΩΝ

Η ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. είναι μια σύγχρονη και δυναμική εταιρεία που ιδρύθηκε από τον Γεώργιο Χαραλαμπόπουλο Πολιτικό Μηχανικό, ο οποίος δραστηριοποιείται από το 1991 στον κατασκευαστικό και ενεργειακό κλάδο της οικονομίας έχοντας συμμετοχή στα μεγαλύτερα έργα που εκτελέστηκαν στον ελλαδικό χώρο την τελευταία 20ετία. Η κατασκευαστική εταιρεία βασίζεται στην εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών Εταιρικής Διακυβέρνησης – Διοίκηση Ολικής Ποιότητας.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται:

  • Η εφαρμογή κατάλληλων και αποτελεσματικών μηχανισμών εταιρικού σχεδιασμού, διοίκησης, παρακολούθησης και ελέγχου όλων των εργασιών της επιχείρησης.
  • Η ύπαρξη διαφάνειας, συνέπειας και λογοδοσίας όσον αφορά τις δραστηριότητές της.
  • Η συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση του εξειδικευμένου προσωπικού της εταιρείας.
  • Ο περιβαλλοντικός προσανατολισμός της εταιρείας.
  • Η στόχευση της εταιρείας σε καινοτόμες λύσεις.


Με οδηγό την εγγυημένη ποιότητα που διασφαλίζουμε στους πελάτες μας και την αξιοπιστία, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και σταθερότητας.
Συνεχίζουμε στηριζόμενοι στην πολυετή και συνεχή παρουσία μας στον χωρό των κατασκευών, με την εκπόνηση πλήθους μεγάλων, σύνθετων και σημαντικών έργων, που μας προσφέρουν την κατάλληλη εμπειρία και τεχνογνωσία για την άρτια εκτέλεση έργων οποιασδήποτε κλίμακας μελέτης, προτείνοντας καινοτόμες κατασκευαστικές επιλογές.