Κωνσταντινίδης Αδαμάντιος - Αντώνιος Π. - Θεσσαλονίκη
Ιατροί - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ