Κερεστετζής Μαργαρίτης Α. - Ξάνθη
Ιατροί - Ξάνθη Ξάνθη - ΞΑΝΘΗΣ