Βλασόπουλος Παναγιώτης Α. - Πετρούπολη
Ιατροί - Πετρούπολη Πετρούπολη - ΑΤΤΙΚΗΣ