ΔΗΜΟΣΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - Πετρούπολη
Τοπική Αυτοδιοίκηση - Πετρούπολη Πετρούπολη - ΑΤΤΙΚΗΣ

Διεύθυνση: Βάρναλη Κώστα 76-78, Πετρούπολη, 13231, ΑΤΤΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2105060960

Γεωγραφικό πλάτος: 38.0408049640261

Γεωγραφικό μήκος: 23.6878706759838

ΔΗΜΟΣΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - Πετρούπολη

Περιγραφή - ΔΗΜΟΣΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - Πετρούπολη Τοπική Αυτοδιοίκηση - Πετρούπολη Πετρούπολη - ΑΤΤΙΚΗΣ

Η εταιρεία μας ΔΗΜΟΣΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ βρίσκεται στην πόλη Πετρούπολη. Η διεύθυνση της εταιρείας είναι Βάρναλη Κώστα 76-78, Πετρούπολη, 13231, ΑΤΤΙΚΗΣ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ιστοσελίδα μας ή καλέστε το 2105060960